boadway探花五級文(357)
Miner榜眼二級文(751)
✪肚子裡有個小行星✪貢士五級文(197)
賈斯狀元四級文(943)
松葉牡丹狀元達人文(2231)
twellens探花二級文(483)
小布吉貢士五級文(215)
※棉花糖※舉人五級文(87)
棉花糖舉人一級文(179)
FB旅遊夜市趴趴走狀元四級文(933)
挑食多探花五級文(380)
Chris3899童生一級文(0)
吃食‧散旅人生秀才五級文(27)
藍星雨貢士三級文(261)
Arianne舉人二級文(149)