tsai綺貢士四級文(241)
Miguo貢士五級文(218)
yamakung貢士一級文(326)
棉花糖舉人一級文(188)
童話小夢探花一級文(531)
carry貢士三級文(264)
我愛吃又愛玩舉人四級文(118)
珍妮特Chen狀元五級文(837)
美食小兔狀元四級文(917)
FB旅遊夜市趴趴走狀元三級文(1034)
Fei♥貢士三級文(265)
泰瑞莎覓食趣貢士一級文(312)
大食女貢士三級文(256)
helloap丫珮珮探花一級文(514)
*~胖可愛~*探花五級文(350)
月鏡湖秀才一級文(64)